Duurzaamheidsmanager: wordt duurzaamheidsleider!

Bij de introductie van duurzaamheid in een organisatie wordt meestal één verantwoordelijke aangesteld. Jij bent misschien zelf duurzaamheidsmanager, duurzaamheidscoördinator of medewerker MVO binnen je organisatie. Deze medewerker vindt vaak een plaatst bij de afdeling communicatie, bij de facilitaire dienst of bij een ander onderdeel van de organisatie.  In een luxe situatie wordt er een speciale duurzaamheidsafdeling opgezet. En als je minder geluk hebt dan wordt duurzaamheid toegevoegd aan een bestaand takenpakket.

Vervolgens gaat de duurzaamheidsmanager aan de slag. Er worden doelen gesteld en projecten opgetuigd. En omdat duurzaamheid veel vakgebieden binnen de organisatie raakt wordt er een werkgroep in het leven geroepen waarin inkoop, marketing, HR, productie etc allemaal vertegenwoordigd zijn.

En dan gebeurt het: weerstand! Het eerste enthousiasme ebt weg. Het duurzaamheidsprogramma vervalt tot ‘just another project’. De stappen die genomen moeten worden verdwijnen in de overvolle actielijsten en moeten concurreren met ‘gewone werkzaamheden’. Dit is het punt waarop de duurzaamheidsmanager op de proef gesteld wordt. Je kunt de tanden op elkaar zetten en doorbuffelen. Je kunt er ook voor kiezen om een andere weg in te slaan door  breed draagvlak door duurzaamheid in je organisatie te organiseren.

Duurzaamheidsmanager: zie jezelf als een inspirerend leider binnen een organisatie in beweging! Een breed draagvlak voor duurzaamheid is dé voedingsbodem en dé smeerolie voor je duurzaamheidsprojecten. Ga op zoek naar de innovators in je organisatie. In elke organisatie werken mensen die al duurzaam denken en handelen. En dit zijn vaak niet de mensen die op de voor de hand liggende sleutelposities zitten. Ga met deze innovators in gesprek en ontdek wat hun kennis is. Faciliteer ze om de initiatieven die ze zelf al aangegaan zijn verder te brengen. Moedig ze aan in hun vakmanschap en kijk hoe je ze in je duurzaamheidsprojecten kunt betrekken. Volgens de theorie van social diffusion kun je met deze groep innovators (doorgaans 3% van de omvang van de organisatie)  de stap maken naar de early adopters en zo stap voor stap bouwen aan draagvlak voor duurzaamheid binnen je organisatie. Laat de laggards even voor wat ze zijn. Omzeil de weerstand en investeer in de mensen die wél willen. Daar krijg je zelf ook weer energie van!

Voorbeelden van innovators die ik in mijn adviespraktijk ben tegen gekomen zijn:

Een onderhoudsmedewerker bij een woningbouwcooperatie die zijn eigen huis volgestopt had met technische- energiebesparende snufjes. Hij installeerde bewegingsmelders zodat verlichting vanzelf weer uit ging (“die had ik snel terug verdiend met die pubers in mijn huis”). Hij wist uit eigen ervaring welke spaarlampen het langste mee gingen en waar je die goedkoop kon inkopen.

Een marketingmanager, en tevens gepassioneerd autoliefhebber, werkzaam binnen een bedrijf met een groot wagenpark voor monteurs. Hij wist alles van energielabels  Hij was volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto’s en auto’s die rijden op aardgas. En hij had zich zelfs al verdiept en welke van deze auto’s genoeg power hadden voor de zware uitrusting van de bedrijfsauto’s voor de monteurs.

En koester ook de medewerkers die nog even alle lichten en beeldschermen in alle kamers uitdoen als iedereen gaat lunchen. Of die trouw het papier uit de prullenbak vissen en in de papiercontainer gooien. Het zijn juist deze mensen die je de slimste faciliteiten voor gedragsverandering kunnen vertellen.

Kijk met een andere bril naar je eigen rol en naar de organisatie. Wees een inspirerend leider voor het al aanwezige draagvlak, hoe klein en solistisch dit nog is,  en bouw het samen verder uit!

 

 

 

 

 

5 comments to Duurzaamheidsmanager: wordt duurzaamheidsleider!

 • […] Duurzaamheidsmanager: wordt duurzaamheidsleider! : Over het belang om mensen die gecommitteerd zijn te faciliteren. […]

 • […] vind ik de titel duurzaamheidsleider een betere titel.  Duurzaamheid vraagt om inspirerend en dienend leiderschap. Ontwikkelingen en veranderingen ‘manage’ je […]

 • Dag Else, leuke blog. Er is idd weinig bewijs, dat managen ergens tot duurzame oplossingen heeft geleid, gezien de huidige stand van onze biodiversiteit. Dat zal ook niet gebeuren als je het woord duurzaamheid er voor zet. Als wij duurzaamheid zo’n goed idee vinden, dan behoeft het ook geen draagvlak. Dan zijn we intrinsiek gemotiveerd duurzaam om te gaan met onze spulen, de natuur, met elkaar enz. Helaas bekruipt mij wel eens het gevoel dat we ons nog niet genoeg schamen voor onze vernielzucht, hebzucht, verbruikszucht. We zijn Homo Consumens geworden, zoals Rob Wijberg het zo mooi verwoordde in NRCnext deze week. Hoog tijd dat de Homo Durabile opstaat en even de leiding neemt. Zij hebben zichzelf een vraag gesteld, die wij, consumensen, onszelf nog moeten stellen:

  Welke vraag moet ik mezelf stellen om werkelijk duurzaam te kunnen leven?

 • Hallo Henk,
  Dank voor je commentaar !

  Mooie vraag „welke vraag moet ik mezelf stellen om werkelijk duurzaam te kunnen leven?” Ik gaf vorige week een teleseminar waarin ik een onderwerp behandelde dat ik aankondigde met :” welke vraag elke duurzaamheidsmanager (zichzelf) zou moeten stellen”. Ik noemde toen de volgende vragen: ‘Waarom zijn wij als bedrijf op aarde?’ Wat komen wij hier doen? Wat willen we bijdragen? Wat is onze maatschappelijke relevantie?” Een greep uit mogelijke vragen die een belangrijke essentie in zich hebben: we moeten op zoek naar een dienend perspectief. En dat zit in de circulaire economie en dat gaat verder dan alleen (eco)efficiency.

  Met betrekking tot het woord draagvlak: ik organiseer trainingen en workshops http://www.draagvlakvoorduurzaamheid.nl. Voor mij is draagvlak voor duurzaamheid ‚duurzaamheid een goed idee vinden’. Eigenlijk gaat het nog verder: duurzaamheid vanzelfsprekend vinden (en dan is draagvlak weer overbodig ja…). Ik denk dat er draagvlak is bij zeker 10% van de mensen (medewerkers binnen organisaties, burgers, waar dan ook). Wat heel belangrijk is, is dat we het draagvlak zichtbaar maken door deze mensen met elkaar in verbinding te brengen en zo de beweging op gang te brengen. Duurzaamheid heeft inspirerende verbinders nodig. Ik ben er graag één. En via mijn trainingen wil ik meer geïnspireerde verbinders ‚maken’. Ik weet dat jij er al één bent!

Leave a Reply to Wil de echte duurzaamheidsmanager nu opstaan? « Else Boutkan Cancel reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>