‘Van wie is dat water in mijn kelder?’

De afgelopen week was water ruimschoots in het nieuws. We doneerden massaal voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Hier in Nederland  stonden straten blank en liepen kelder vol. Kortom: te veel water op de verkeerde plaatsen

Terwijl de VN zich afvraagt of de IPCC de klimaatberekeningen wel goed uitvoert, kunnen we constateren dat er tegenwoordig meer neerslag valt in kortere periodes. En dat we ook vaker ‘natte voeten’ hebben.

De brandweer was nog druk bezig met pompen toen de eerste schuldvragen al werden gesteld: ‘Kunnen de waterschappen en de gemeenten hun water niet beter managen?’

De antwoorden kwamen al even snel:
“18 miljard euro nodig, evenveel als de komende regering wil bezuinigen, om de rioolstelsels aan te passen”, aldus dit artikel in Binnenlands Bestuur.

Lastig als je als organisatie, in dit geval als gemeente en waterschap wordt aangesproken op een fenomeen wat eigenlijk een collectief probleem is.

Want van wie is dat water in de kelders? Van het waterschap en gemeente die het niet binnen hun systemen konden bergen? Of van de wolk waar het uitviel tijdens die enorme regenbuien? Of had dat water in de niet verharde tuin of regenton van de bewoners terecht moeten komen? Was het dus eigenlijk water van de bewoners?
Het zou prettiger zijn als de bewoners zich zouden afvragen: ‘Kunnen wij ons water niet beter managen?’

Nog vervelender is het als je als organisatie een groot maatschappelijk belang dient, waar weinig waardering voor is.  Een overstromend riool is nog maar een relatief klein probleem vergeleken met een dijkdoorbraak., iets waar waterschappen zich ook voor inzetten.
Zeiden de inwoners maar eens: ‘Wat fijn dat ons water niet in mijn slaapkamer staat!’

Kennis in de keten, tot en met de eindgebruiker, is essentieel voor het welslagen van uw duurzaamheids inspanningen. De waterschappen en gemeenten in dit voorbeeld zijn niet gebaat bij onwetende slachtoffers. Ze hebben waarderende medestanders of zelfs –strijders nodig.
Communicatie en profilering richting alle betrokkenen is dus een must.

Tips voor het betrekken van de eindgebruikers in uw duurzaamheids strategie:

  • Blijf telkens uitleggen aan de eindgebruikers hoe de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan een duurzamere leefomgeving voor iedereen.
  • Licht toe wat  eventuele negatieve gevolgen zijn van het gedrag van eindgebruikers op dat wat u wilt bereiken. Vaak zijn deze zich hier helemaal niet van bewust
  • Stimuleer duurzaamheids initiatieven die genomen worden door eindgebruikers en die bijdragen aan uw duurzaamheidsdoelen. Trek op met de koplopers en uw duurzaamheidsinspanningen worden nog succesvoller.

NB De voorbeelden zijn bedoeld als ondersteuning van de inhoud van deze blog, ik realiseer me dat dit niet de enige issues zijn en dat de bijdragen aan watermanagement oneindig complex zijn.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *