Simpele SWOT

Nu duurzaamheid meer en meer gemeengoed wordt, gaan consumenten, al dan niet georganiseerd, de dialoog aan met bedrijven met het verzoek om duurzame(re) producten

Soms betreft de kritiek van consumenten een eindproduct, dat niet zo eenvoudig door middel van procesoptimalisatie en grondstofkeuze te verduurzamen is. Dikwijls gaan deze producenten zich als een kat in het nauw gedragen en verdedigen zich met een communicatie offensief.

Op zo’n situatie moet helemaal niet anders gereageerd worden dan op andere marktontwikkelingen. Dit vraag om innovatie!

Als voorbeeld gebruik ik een casus over mineraalwaterproducenten*).

Momenteel is er een flinke kraanwater lobby gaande. Hierdoor komt gebotteld mineraalwater in een slecht daglicht te staan. Beide kampen halen alle sterktes van zichzelf en zwaktes  van de andere partij uit de kast, en slaan elkaar ermee om de oren.

Het is veel beter om in zo’n geval je eigen sterktes én zwaktes samen met kansen en bedreigingen (die vaak weer met sterktes en zwaktes van opponenten te maken hebben) doeltreffend maar simpel op een rij te zetten: in een  ‘good old ‘ SWOT.

Toegepast op de actualiteit van de mineraalwaterproducent (zeker niet compleet, illustratief voor de mindshift bedoeld):

Strength: Het product zuiver mineraalwater met duidelijke herkomst (bronnen in beheer) met een sterk merk

Weakness: Verpakking (plastic) en logistiek (transport flessen) wordt als niet duurzaam bestempeld door consument

Opportunity: Trends als wellness/gezondheid/natuur/waardering voor oorsprong/water als beleving

Threat: Kraanwatergebruik in opmars, mede door flinke kraanwaterlobby

Kruislingse combinatie (confrontatiematrix) van de SWOT onderdelen leiden tot nieuwe oplossingsrichtingen.
De huidige strategie (offensief met defensieve communicatie) is terug te vinden bij combinatie van Strenght met Threat:

Hoe gaan we ons  kwalitatieve product met het sterke merk  inzetten om de opmars van de kraanwater gebruik tegen te gaan?

Als de mineraalwater producent zich richt op de opportunity uit de SWOT:

Hoe gaan we ons sterke merk en onze bronnen met kwalitatief goed mineraalwater inzetten om in te spelen op de wellness & health en water beleving trend?

of

Hoe gaan we de duurzaamheids problemen rondom verpakking en transport van ons huidige product oplossen om in te spelen op de trend van wellness & health en waterbeleving?

Een mogelijke oplossing zou dan zijn:  premium water in wellness & health setting op locatie bij (keten van) bron(nen). Voordelen hiervan zijn: geen verpakking, geen transport en totaal ander marktsegment dan kraanwater.

Wat natuurlijk helemaal  geweldig zou  zijn is als er een oplossingsrichting volgt die de ‘weakness’ (verpakking en transport) aanpakt. Misschien zien we deze richting nog niet, maar we moeten blijven zoeken.

Kortom,
Verwelkom duurzaamheid als driver voor innovatie binnen je bedrijf!

Bron: Succesvolle marketingplannen, Denken, Kiezen, Doen. Marian Dingena.

*) nog  éénmaal een casus die kraanwater gerelateerd is. Zie ook eerdere blog ‘Water uit een ander vaatje getapt’. Er zijn nog heel veel andere wateronderwerpen die om aandacht schreeuwen, dus hierna laat ik kraanwater even rusten.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *