Werven of voorlichten? Stuur een rolmodel in plaats van brochure!

De afgelopen maand sprak ik tijdens twee speeddate middagen *) zo’n 120 meisjes uit de derde klas van het VWO als rolmodel over mijn werk in duurzaamheid en water.
Speeddaten met jongeren is een inmiddels breed ingezet instrument dat jongeren stimuleert om te kiezen voor een technisch profiel en technische beroepskeuze.

Ik ben zelf rolmodel geworden toen ik rolmodellen uit de watersector ging werven voor het programma Human Capital Water en Delta van het Netherlands Water Partnership. Momenteel zijn er al vele rolmodellen met een aansprekend waterberoep actief . En niet alleen bij speeddaten, maar ook bij het geven van gastlessen op scholen, het begeleiden van excursies en zelfs bij nascholingen van docenten.

Naast het helpen van de leerlingen bij hun profielkeuze heeft het inzetten van rolmodellen nog een belangrijk voordeel. De rolmodellen vormen een communicatiekanaal voor de boodschap van de organisatie waarvoor zij werken richting jongeren.  De watersector bijvoorbeeld kampt met grote onbekendheid. Jongeren weten weinig van water en ze weten al helemaal niet dat er heel veel verschillende leuke en interessante beroepen zijn binnen deze sector. Laat staan dat ze een opleiding kiezen om  in deze sector te gaan werken.

Communicatie afdelingen en HR afdelingen van waterorganisaties ontwikkelen doorgaans veelal kostbaar materiaal, zoals brochures, educatiepakketten en stands voor beurzen.
Maar een enthousiaste medewerker die gepassioneerd over zijn of haar werk verteld, daar kan geen glossy corporate brochure tegenop.  Het rolmodel vertelt niet alleen over het bedrijf en over de projecten waarin hij of zij werkt, maar beantwoord ook vragen over de indeling van de werkdag, over de leuke (of niet) collega’s, welke kleren men doorgaans draagt en meer van dergelijke onderwerpen waar in de reguliere uitingen geen aandacht aan wordt gegeven.

En, ook niet onbelangrijk: de rolmodellen vinden het zelf vaak leuk om te doen en ervaren het als een welkome afwisseling in het reguliere werk.

Hierbij dus een belangrijk advies aan alle HR en communicatiemanagers die druk bezig zijn met het opstellen van de budgetten voor volgend jaar:

  • Werf rolmodellen binnen de organisatie voor het uitdragen van uw boodschap richting jongeren. Ieder rolmodel heeft een potentieel bereik, met ‘high impact’ contact van honderden jongeren.
  • Reserveer een deel van het budget voor een interne kostenplaats voor rolmodellen.  Denk aan, afhankelijk van de grootte van de organisatie aan 5 rolmodellen, die ieder 1 of 2 dagen per jaar ‘optreden’.
  • Laat de rolmodellen een goede training volgen. Organisaties als VHTO en Young Works kunnen daarbij helpen. Organisaties uit de watersector kunnen zich melden bij Human Capitial Water en Delta.
  • Haak aan bij bestaande rolmodelprogramma’s. Deze programma’s komen graag in contact met rolmodellen en regelen de logistiek en contacten met scholen.

*) Eén middag trad ik op als ‘rolmodel’ op verzoek van de organisatie van Careerday Delft. En ik was een middag als rolmodel te gast op een op een school na bemiddeling via de website Spiegelbeeld van VHTO.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *