Duurzaamheid plannen? Ook verandering organiseren!

Een route kun je plannen.  Maar dat wil nog niet zeggen dat je op tijd ergens aan zult komen. Een file of autopech kan roet in het eten gooien. Of misschien rijden er passagiers mee die een andere bestemming voorstellen. Dus als jij van A naar B wilt, dan moet je naast  het plannen ook een aantal zaken organiseren, zoals een betrouwbare auto en consensus over de eindbestemming. En daarnaast moet je ook kunnen improviseren. Het lijkt misschien een rare vergelijking, maar zo zit het ook met duurzaamheid.

Als een bedrijf start met duurzaamheid worden er de nodige plannen gesmeed en projecten gedefinieerd. Duurzaamheids- en milieuprestaties worden bijvoorbeeld planmatig gemeten en bijbehorende verbeterplannen worden opgesteld. Ook zijn er de ‘uitrolprojecten’ zoals de introductie van nieuwe werkplekken en een alternatief wagenpark. Of er worden R&D projecten opgestart voor duurzame productvernieuwing. Al deze projecten hebben een belangrijk ‘van A naar B’ gehalte.

Binnen de organisatie lopen deze duurzaamheidsprojecten vaak averij op. Medewerkers ervaren ze bijvoorbeeld als extra werk. Als duurzaamheidsmanager betekent dit dat je moet dealen met frustraties en weerstand. Ook kunnen allerlei praktische obstakels gaan opspelen. De energiemeters blijken niet geschikt voor de metingen. Duurzame grondstoffen blijken in eerste instantie niet direct geschikt voor de vernieuwde producten. Voor je het weet is het verduurzamen van de organisatie, en dus jouw succes, afhankelijk van vele onzekere projecten met praktische hobbels en weerstand.

Als duurzaamheidsmanager wil je gedragsverandering en een mentaliteitsverandering in de organisatie. Je realiseert je gaandeweg dat je duurzaamheid niet alleen via projecten in de organisatie ingebed krijgt. Je wilt dat bij innovaties elke keer rekening gehouden wordt met duurzaamheid en niet alleen tijdens dat ene project. Je wilt dat elk item dat de organisatie binnenkomt duurzaam ingekocht wordt in plaats van alleen bij projecten die gerelateerd zijn aan duurzaamheidsproject X.

Duurzaamheid vraagt een complete organisatieverandering, is je conclusie. Maar kun je organisaties überhaupt veranderen? Ik denk dat je hooguit mensen kunt veranderen. En dan alleen als ze zelf willen. Je kunt mensen faciliteren en inspireren. Dat is iets heel anders dan projecten managen. Maar hoe pak je dit aan? Het antwoord is niet in termen van het ongrijpbare organisatieverandering te denken maar in termen van ‘het organiseren van verandering’. Structureel werken aan voorwaarden nodig voor draagvlak.

Maak organiseren van verandering een structureel onderdeel van je duurzaamheidsprogramma! Maak het organiseren van verandering onderdeel van je inspanningen en van je plan met activiteiten.En ja, dat betekent voor jou dus ook extra werk. Maar daar staan voordelen tegenover:

  • Je werkt structureel en geroutineerd aan draagvlak voor duurzaamheid in je organisatie. Je kunt het inplannen!
  • Je zit (weer) actief in de ‘drivers seat’. Je bent niet alleen maar projectbrandjes aan het blussen. Actief sturen geeft een goed gevoel.
  • De benodigde mentaliteitsverandering  en gedragsverandering is nu onderdeel van je inspanningen, waardoor de projecten beter geborgd zijn en toekomstige projecten meer ‘vanzelf’ een duurzaamheidsaspect krijgen. Het ‘extra werk’ aspect verdwijnt in de organisatie. De organisatie is aan het verduurzamen!

Enkele voorbeelden van ‘organiseren van verandering’:

  • Ontwikkel een stapsgewijs facilitatieprogramma voor de duurzaamheidskoplopers (de innovators) binnen je organisatie en werk zo aan een olievlek van draagvlak voor duurzaamheid.
  • Ontwikkel een programma voor gedragsverandering. Kan ook met fun-elementen!
  • Creëer een community (met social media) en deel je ervaringen, successen en tips. Ga de dialoog aan binnen de organisatie. Communiceer met een voorspelbare regelmaat

 

 

 

 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *