Leren van zwerfafval

Zwerfafval leent zicht uitstekend om mensen in beweging te laten komen.* Een bekend en indrukwekkend zwerfafvalproject was Let’s do it in Estland. 40.000 vrijwilligers ruimden in 5 uur tijd 10.000 ton afval op tegen een fractie van de kosten die het de overheid gekost zou hebben. Bekijk een korte video over dit project:

De Let’s Do It-beweging noemt in het filmpje de volgende 4 stappen cruciaal voor het welslagen van een dergelijk project:

  1. werk vanuit een beperkt, maar sterk team als basis;
  2. ga op zoek naar partners: NGO’s, overheden, bedrijven, media (in dit project waren er zo’n 500 partners);
  3. breng alle locaties van het afval in kaart (in dit geval via een slim google mapssysteem);
  4. gebruik uitgebreide en slimme communicatie om de 40.000 vrijwilligers te werven.

Wat maakt nu dat al deze partners en vrijwilligers zich voor een dergelijk project gaan inzetten? Waarmee worden deze deelnemers over de streep getrokken?

  • Het project heeft een heel concreet en ook zeer ambitieus doel. Dat straalt kracht uit en inspireert.
  • Zwerfafval is tastbaar, zichtbaar en concreet. Er zal weinig discussie zijn over de zin of onzin van opruimen van rommel. Hier hoeft dus weinig uitgelegd te worden.
  • Aanhaken en meedoen is relatief eenvoudig en laagdrempelig. Je doet al mee als je 1 vuilniszak oppakt en meeneemt.
  • Tijdens het gehele project, ook in de aanloopfase, is duidelijk dater sprake is van een beweging. Het cumulatieve aspect motiveert individuen om aan te haken. De communicatie is gericht op het leggen van verbinding.

De uitdaging voor trekkers aan duurzaamheid is om een goed analoog onderwerp voor zwerfvuil te vinden binnen de eigen organisatie en daarmee een beweging te starten.

Praat terug! Deel hieronder je ervaringen en stel al je vragen.

* Zwerfafvalinitiatieven in Nederland en België:

www.kleanworldwide.nl
www.verlosdezee.nl
http://afvalestafette.nl
www.svzo.nl
www.ikprikmee.nl
http://eco-eef.blogspot.com
www.nederlandschoon.nl
update:
wwww.vuilraaptroep.nl

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *