Zonnepaneel voor water gezocht!

Het zonnepaneel is verreweg de belangrijkste innovatie om huishoudens in staat te stellen zelf in hun elektriciteit te voorzien. Door het zonnepaneel is er een grote en belangrijke verschuiving in energieproductie gaande. En dat gaat verder dan alleen decentrale energieopwekking. Het maakt dat een huishouden – de consument – kan en ook gaat bijdragen een verduurzaming van de samenleving. Het is daarmee een zeer krachtig middel in de energietransitie.

De drivers achter dit proces zijn in het geval van elektriciteit helder. Een huishouden heeft doorgaan één energieleverancier – één nota – en prijstechnisch is het plaatje tegenwoordig opportuun. Het is voor een consument helder waar de winst ligt.

Bij water ligt dit echter heel anders. De pijn voor de opgaven in de waterkingloop liggen nog voornamelijk bij overheden (oa gemeenten), waterschappen en drinkwaterbedrijven.  En deze sturen allen nota’s naar huishoudens voor het stukje water waar zij verantwoordelijk voor zijn (rioolheffing, drogevoeten en afvalwaterzuivering en drinkwatervoorziening). Deze versnippering en ook de relatief – in vergelijking met energie – lage tarieven zorgen ervoor dat er nog geen zonnepaneel voor water is.

En bij oplossingen die er al zijn voor decentrale optimalisatie in de waterkringloop – denk aan de simpele regenton of een groene tuin of een groen dak – ontbreekt een duidelijke (economische) beweegreden voor de consument. Het waterschap en de gemeente zijn blij met minder regenwater in hun systemen, maar kunnen de consument hier niet voor belonen. De consument zal het alleen terugzien in verminderd verbruik van drinkwater. De versnippering draagt ook zeker niet bij aan een breed waterbewustzijn – kennis van de watercyclus – bij consumenten.

Wordt het niet tijd dat de watersector zich zo gaat organiseren dat het innovatie richting duurzame waterkringlopen stimuleert? En op zo’n manier dat huishoudens actief worden betrokken bij water?  Want ook water verdient een zonnepaneel!

Ik zal komende tijd ook af en toe bloggen over nieuw – circulair – waterkringloopondersteunend – organiseren in water. Als speciaal onderwerp over organiseren voor duurzaamheid. Lees ook mijn eerdere blogs over waarde en besef van water : Water uit een ander vat getapt over de waarde van drinkwater  en Van wie is dat water in mijn kelder? over het gebrek aan besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de waterkringloop bij consumenten.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *