Duurzame techniek vraagt om organiserend vermogen!

Verduurzamen gaat gepaard met het toepassen van nieuwe technieken.  Iedereen kent bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen als technieken die fossiele brandstoffen kunnen vervangen. De toegevoegde waarde van de techniek inzien is eenvoudig. Het toepassen van de techniek is echter vaak lastiger.  Stel je wilt zonnepanelen laten plaatsen. Je moet je dan verdiepen in technische alternatieven. Er… Continue reading Duurzame techniek vraagt om organiserend vermogen!

Waarom verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering een must is

Het valt mij op dat bij vergaderingen over duurzaamheid vaak grappen gemaakt worden over het wel of niet duurzaam zijn van dingen in de directe omgeving.  “Moesten die notulen wel  uitgeprint worden? Zouden we niet de trap hebben moeten nemen? Dit is geen duurzaam verantwoorde koffie die hier geschonken wordt!”.  In het ultieme geval vraagt men… Continue reading Waarom verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering een must is

Be a wavemaker!

Wil je anderen in je organisatie in beweging krijgen rond duurzaamheid? Bepaal dan eerst goed je eigen positie ten aanzien van het onderwerp. Als duurzaamheidsmanager zijn er veel momenten waarop jij een introductie over jezelf of duurzaamheid moet geven: in een bilateraal gesprek, bij projectbijeenkomsten of bij presentaties. Een kort betoog, een boodschap gebaseerd op… Continue reading Be a wavemaker!

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen nieuwe stijl: ‘See it happen’

Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om met een kleiner budget een betrokken en transparante bijdrage te geven aan een goed doel, bijvoorbeeld via organisaties als AKVO en 1%club. Het geven van donaties, maar ook het verrichten van werkzaamheden door personeel bij een ‘goed doel organisatie’ wordt bestempeld met de term Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). In… Continue reading Maatschappelijk Betrokken Ondernemen nieuwe stijl: ‘See it happen’

Op = op en genoeg = genoeg

Onlangs las ik een interview met Herman Wijffels waarin hij stelt: “We moeten toe naar een kringloopeconomie, waarin de draagkracht van de planeet het centrale uitgangspunt is en waarin van iedereen wordt verwacht dat men zijn ecologische voetafdruk daaraan aanpast” Ik ben een enorme fan van Herman Wijffels.  Bij zo’n uitspraak begin ik gelijk instemmend… Continue reading Op = op en genoeg = genoeg