Serious gaming als eerste stap naar duurzame gedragsverandering

Het thema mobiliteit is een uitstekend thema voor een verduurzamingscampagne. Mobiliteit gaat iedereen aan. Iedereen komt hiermee in aanraking, want iedereen verplaatst zich. Vanzelfsprekend streven bedrijven en organisaties naar optimaal duurzaam gedrag van iedereen. Bijvoorbeeld in het geval van mobiliteit dat er meer gekozen wordt voor OV en fiets. Maar hoe krijg je mensen nou zo… Continue reading Serious gaming als eerste stap naar duurzame gedragsverandering

5 top-tips voor een succesvol duurzaamheidsprogramma

Onlangs werd ik geïnterviewd voor een artikel op Sprout.nl. In dit artikel komen de volgende 5 top-tips voor een succesvol duurzaamheidsprogramma aan bod die niet mogen ontbreken in jouw toolbox: Verbind met je omgeving: bedenk wat jij voor je omgeving betekent Denk strategisch: onderzoek je grondbeginselen (de ‘why’) Start een glamourous pilot: daarna is het draagvlak voor vervolgprojecten… Continue reading 5 top-tips voor een succesvol duurzaamheidsprogramma

Duurzame techniek vraagt om organiserend vermogen!

Verduurzamen gaat gepaard met het toepassen van nieuwe technieken.  Iedereen kent bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen als technieken die fossiele brandstoffen kunnen vervangen. De toegevoegde waarde van de techniek inzien is eenvoudig. Het toepassen van de techniek is echter vaak lastiger.  Stel je wilt zonnepanelen laten plaatsen. Je moet je dan verdiepen in technische alternatieven. Er… Continue reading Duurzame techniek vraagt om organiserend vermogen!

Hands up voor duurzaamheid! De kracht van verbinding

Ik ben een warm pleitbezorger van het organiseren van duurzaamheid als tegenhanger van het managen van duurzaamheid. Tijdens presentaties laat ik de toehoorders de mechanismen van het organiseren van duurzaamheid zelf ervaren door middel van een simpel ‘hands up’ experiment. Ik vraag aan de mensen in de zaal wie zichzelf duurzaam vindt en of ze dat… Continue reading Hands up voor duurzaamheid! De kracht van verbinding

Waarom verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering een must is

Het valt mij op dat bij vergaderingen over duurzaamheid vaak grappen gemaakt worden over het wel of niet duurzaam zijn van dingen in de directe omgeving.  “Moesten die notulen wel  uitgeprint worden? Zouden we niet de trap hebben moeten nemen? Dit is geen duurzaam verantwoorde koffie die hier geschonken wordt!”.  In het ultieme geval vraagt men… Continue reading Waarom verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering een must is