Hands up voor duurzaamheid! De kracht van verbinding

Ik ben een warm pleitbezorger van het organiseren van duurzaamheid als tegenhanger van het managen van duurzaamheid. Tijdens presentaties laat ik de toehoorders de mechanismen van het organiseren van duurzaamheid zelf ervaren door middel van een simpel ‘hands up’ experiment. Ik vraag aan de mensen in de zaal wie zichzelf duurzaam vindt en of ze dat… Continue reading Hands up voor duurzaamheid! De kracht van verbinding

Wil de echte duurzaamheidsmanager nu opstaan?

Mijn blogs van de afgelopen periode richtten zich op ‘de duurzaamheidsmanager’.  Maar wie of wat is eigenlijk de duurzaamheidsmanager?  Ik heb goed voor ogen wie ik hiermee bedoel. Toch vermoed ik dat maar weinig mensen, die in mijn ogen duurzaamheidsmanager zijn, dit als titel op hun kaartje hebben staan. Een google search op duurzaamheidsmanager levert… Continue reading Wil de echte duurzaamheidsmanager nu opstaan?