Werken met Else

Is meer duurzaamheid, bijdragen aan oplossingen voor klimaatverandering, het verder uitbouwen van een circulaire economie jouw ambitie?

En heb je een een vraagstuk of knelpunt rondom organiseren, veranderen, business modellen of transities? Of heb je de ambitie voor een nieuw programma, een samenwerkingsverband of community? Dan ben je bij mij aan het juiste adres.

Ik ga heel graag samen met jou aan de slag!

Wat doe ik?

 • Lab voor organiseren van waardenetwerken voor duurzaamheid en nieuwe economie: Alleen voor gedreven en bewuste professionals. Voorbij het instrumentele, maar aandacht voor transformatie en bewustwording in de zakelijke en harde wereld.
 • Organiseren van en voor duurzaamheid. Organiseren = Rijnlands en Nieuw Organiseren, dus programma management.
 • Het omzetten van een organisatie-ambitie in duurzame ontwikkeling naar concrete business doelen en uitdagingen.
 • Spreekt zowel de taal van het bedrijfsleven als van de publieke sector als van NGO’s. Kent deze sectoren ook van binnenuit.
 • Scherpe stakeholder- en organisatie-analyse resulterend in: het vinden van synergie, het aanzetten tot dialoog, het bouwen van bruggen, het opzetten van partnerships en concrete projecten met meerdere partijen, het formuleren van waardeproposities en het creëren van draagvlak.
 • Het vormgeven en leiden van complexe programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden met talrijke partijen van verschillende signatuur en met verschillende belangen.
 • Het opzetten van een compleet, concreet en praktijkgericht uitvoeringsprogramma aan de hand van een globale ambitie of verschillende ambities van meerdere partijen.
 • Lezing over Innoveren als de evolutie.
 • In ontwikkeling: learning community voor meaningful programmamanagement.

Wat is mijn expertise?

 • Rijnlands organiseren, nieuw organiseren, Theory U, learning communities & innovatie-ecosystemen
 • Zowel technisch als bedrijfskundig geschoold (Master niveau)
 • Kennis en netwerk op het gebied van publiek-privaat samenwerken
 • Kennis en netwerk op het gebied van watermanagement
 • Kennis en netwerk op het gebied van duurzaamheid en tranisities in de praktijk
 • Kennis en netwerk op het gebied van duurzame innovatie