Groen en gevangen

Groen en Gevangen, dat is de werktitel van mijn boek(je) in wording. Veel thema’s komen aan bod, maar dan vanuit het perspectief van vier personages in een willekeurig maar representatief bedrijf.

Er is namelijk veel meer latente ‘duurzaamheid’ dan we in onze buitenwereld zien. Deze duurzaamheid komt niet naar buiten vanwege persoonlijke dilemma’s, wordt achtergelaten op het moment dat werknemers de drempel van het bedrijf waar ze werken over stappen of zit klem in systemen, die belemmerend zijn voor ambities van bedrijven en mensen. Al deze drie niveau’s staan met elkaar in verbinding. Complexe materie.

Over het boek en een van de personages

De ervaringen en de belevenissen van deze personages leggen de dilemma’s van deze personages bloot en zijn tegelijkertijd illustratief voor thema’s als betekeniseconomie, organisatieverandering, systeemdenken en ook het ‘inner work’ dat nodig is voor verduurzaming.

Een genot om te schrijven en hopelijk straks ook een feest van herkenning voor lezers. En niet hopelijk alleen herkenning, maar ook bemoediging. Mijn stelling is en blijft: er is veel meer duurzaamheid binnen bedrijven dan dat we nu zien in de buitenwereld. Stel je voor dat we dat potentieel van groene ambitie uit de ‘gevangenis’ kunnen vrijlaten,
en kunnen ontketenen!

Wanneer is het klaar? Zo snel als het gaat. Doel van het boek? Al het duurzame potentieel tot wasdom laten komen, … of alle kleine beetjes helpen.

Hoe is het om groener te zijn dan je bedrijf? Wat is de rol van de hedendaagse duurzaamheidsmanager? Waar loop je tegen aan als CEO? Alles komt langs.

Een van de personages in mijn boek is Marieke. Ze heeft een mooie baan bij productontwikkeling van een koekjesproducent. Een drukke baan en een druk gezin.

De situatie in de wereld houdt haar bezig. Iedereen maakt zich druk over de actualiteit, maar zij heeft het gevoel dat er meer aan de hand is. Ze denkt dat wat we nu allemaal beleven, niet iets is dat weer voorbij gaat. Het is iets structureels. Er komt een grote omslag aan. Hoe of wat precies weet ze ook niet. En er moet ook een omslag komen, want zoals het nu gaat kan niet meer. Onderwijs- en gezondheidszorgsystemen piepen en kraken aan alle kanten. Er is nauwelijks nog ruimte voor het vakmanschap van de mensen die het echte werk doen.

9

Maar het is toch vooral de piepende en krakende aarde, die haar het meeste zorgen baart. De aarde zucht onder de last van de mensheid en de innovaties en systemen die de mensheid heeft voortgebracht. ‘Dit kan niet lang meer goed gaan’, denkt ze regelmatig. Ze voelt zich best alleen met haar gedachten. Maar vaak genoeg is ze zo druk, dat dit alles naar de achtergrond verdwijnt. Totdat ze op haar werk een opdracht krijgt die haar voor een groot dilemma plaatst…

Oja, John Körver gaat de personages tekenen. Stay tuned (terwijl ik gestaag verder schrijf, schrap, verbeter, schaaf)

Gebaseerd op 20 jaar werkervaring in het duurzame domein.