Groen en gevangen

Groen en Gevangen, dat is de titel van mijn boek dat binnenkort uitkomt.

Het boek vertelt over de niet altijd makkelijke weg naar duurzaamheid vanuit het perspectief van meerdere medewerkers in een fictief bedrijf. De belevenissen van deze personages leggen dilemma’s bloot en zijn tegelijkertijd illustratief voor thema’s als betekeniseconomie, organisatieverandering, systeemdenken en ook het ‘inner work’ dat nodig is voor verduurzaming.

Er is veel meer latente ‘duurzaamheid’ dan in onze buitenwereld, en dus ook in onze bedrijven, vrij komt. Deze duurzaamheid zit gevangen in persoonlijke dilemma’s, wordt achtergelaten op het moment dat werknemers de drempel van het bedrijf waar ze werken over stappen of zit gevangen in systemen, die belemmerend zijn voor ambities van bedrijven en mensen.

Over het boek en een van de personages

Hoe is het om groener te zijn dan je bedrijf? Wat is de rol van de hedendaagse duurzaamheidsmanager? Waar loop je tegen aan als CEO? Dit komt allemaal langs in het boek.

Een van de personages in mijn boek is Marieke. Ze heeft een mooie baan bij productontwikkeling. Een drukke baan en een druk gezin.

De situatie in de wereld houdt haar bezig. Iedereen maakt zich druk over de actualiteit en de waan van de dag, maar zij heeft het gevoel dat er meer aan de hand is. Ze denkt dat wat we nu allemaal beleven, niet iets is dat weer voorbij gaat. Het is iets structureels. Er komt een grote omslag aan. Hoe of wat precies weet ze ook niet. En er moet ook een omslag komen, want zoals het nu gaat , dat kan niet meer. Onderwijs- en gezondheidszorgsystemen piepen en kraken aan alle kanten. Er is nauwelijks nog ruimte voor het vakmanschap van de mensen die het echte werk doen. Er zijn veel zaken structureel fout.

Maar het is toch vooral de piepende en krakende aarde, die haar het meeste zorgen baart. De aarde zucht onder de last van de mensheid, en de innovaties en systemen die de mensheid heeft voortgebracht. ‘Dit kan niet lang meer goed gaan’, denkt ze regelmatig. Ze voelt zich best alleen met haar gedachten. Maar vaak genoeg is ze zo druk, dat dit alles naar de achtergrond verdwijnt. Totdat ze op haar werk een opdracht krijgt die haar voor een groot dilemma plaatst…

Ik geniet van het schrijven en het verhaal is hopelijk straks ook een feest van herkenning, inspiratie en bemoediging voor de lezers. Stel je voor dat we dat potentieel van groene ambitie uit de ‘gevangenis’ kunnen vrijlaten, en kunnen ontketenen!

Wanneer is het boek klaar? Zo snel als het gaat, maar ik streef ernaar begin 2023 te publiceren.