Circulair denken in de waterkringloop: brouwerijen innoveren met toiletpotten?

Onlangs – tijdens het EK voetbal – las ik twee nieuwsberichten die ik als denker in waterkringlopen direct met elkaar in verband bracht. Vanuit de watersector kwam het bericht dat brouwerijen nog maar 4 flesjes water nodig hebben voor het maken van 1 flesje bier.  Dat is goed nieuws. Jaren terug – toen ik zelf nog werkzaam was bij een brouwerij – was dit getal bij topbrouwerijen 7 en bij mindere zelfs 10 of meer!

Ook las ik dat drinkwaterbedrijf Oasen de spanning van de EK wedstrijden bijgehouden heeft door de pieken en dalen in het waterverbruik tijdens de wedstrijden te meten. Hoe groter de pieken en de dalen – het waterverbruik tijdens de rust en na afloop van de wedstrijd – hoe spannender de wedstrijd is geweest aldus Oasen.

De primaire link tussen bier en voetbal is evident: brouwerijen doen goede zaken tijdens grote voetbaltoernooien. Ik denk echter dat niet veel mensen zich realiseren dat een groot voetbaltoernooi – of ander sportevenement – ook invloed heeft op de bedrijfsvoering van drinkwaterbedrijven en dat hun pompen af en toe op volle sterkte moeten draaien (ik heb niemand horen klagen dat er geen water was tijdens de rust van een wedstrijd).

En zo mijmerde ik verder….  Zou al het extra bier tijdens het EK – naast de pieken en dalen –  ook tot veel meer waterverbruik dan normaal geleid hebben? Al die extra plasjes moeten toch ook weer doorgespoeld worden. Zo ja, dan heeft de extra bierconsumptie niet alleen tot meer waterverbruik geleid, maar ook tot meer afvalwater!

Kijken brouwerijen naar het waterverbruik en afvalwater dat zij veroorzaken buiten hun eigen bedrijfsmuren –  het waterverbruik en de afvalwaterproductie van hun klanten? Moet een brouwerij zich gaan bemoeien met het sanitair van hun klant? Vanuit een waterkringloop zou dat logisch zijn, want brouwerijen hebben belang bij voldoende en kwalitatief goed water als grondstof voor hun product. En dus hebben ze belang bij goede en evenwichtige  – dus duurzame – waterkringlopen wereldwijd!

Onder de noemer  nieuwe sanitatie zijn waterschappen – verantwoordelijk voor het zuiveren van het huishoudelijk afvalwater – al druk bezig met innovaties rondom sanitair  Met nieuwe innovatieve toiletpotten kan veel water bespaard worden, kunnen afvalwaterzuiveringen beter opereren en kan zelfs energie en schaars fosfaat geproduceerd worden.

Wie weet ontstaat er in de toekomst een project waarin waterschappen niet alleen met hun klanten samenwerken, maar ook met drinkwaterbedrijven en partijen als een brouwerij. Dat zou ik écht circulair innoveren in de waterkringloop vinden! Collectief zorgen voor een duurzame waterkringloop. Misschien kan een brouwerij daarmee nog verdergaande successen in  hun eigen waterhuishouding binnen het eigen bedrijf boeken! Nieuwe sanitatie in de kroeg? Wie weet.

Is dit voorbeeld een haalbaar concept? Dat weet ik niet. Is circulair denken en experimenteren met nieuw organiseren belangrijk voor water en onze waterkringlopen? Dat denk ik zeker wel! Dus bij deze een pleidooi voor samenwerken rondom de waterkringloop, waar de circulaire gedachte al van nature aanwezig is.

Dit is een blog in een serie over nieuw – circulair – waterkringloopondersteunend – organiseren in water. Als speciaal onderwerp over organiseren voor duurzaamheid. Lees ook mijn eerdere blogs Zonnepaneel voor water gezocht over het belang van innovaties voor de  consument in de waterkringloop,  Water uit een ander vat getapt over de waarde van drinkwater  en Van wie is dat water in mijn kelder? over het gebrek aan besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de waterkringloop bij consumenten.

 

5 comments to Circulair denken in de waterkringloop: brouwerijen innoveren met toiletpotten?

 • In de waterketen (van drinkwater tot gezuiverd afvalwater) zoeken waterschappen en gemeenten elkaar gelukkig steeds meer op, als het gaat om riolering en afvalwater. Er vinden vernieuwingen plaats waardoor de hoeveelheid afvalwater vermindert, de zuivering verbetert (zodat schoner water op het afvalwater wordt geloosd) en energie en grondstoffen worden teruggewonnen.
  Maar: een keten heeft twee lossen einden. In ons denken zitten de waterschappen aan het eind van de waterketen, drinkwaterbedrijven aan het begin. Circulair denken betekent dat die twee eindjes aan elkaar gekoppeld moeten worden tot een gesloten kringloop. Samenwerking tussen waterschappen en drinkwaterbedrijven dus. Indirect is die samenwerking er wel: waterschappen lozen het gezuiverde afvalwater zo schoon mogelijk en zorgen daarnaast dat er overal voldoende en schoon water is (verdrogingsbestrijding). Ik neem aan dat drinkwaterbedrijven daarvan profiteren bij de waterinname.
  Daarnaast ontstaan intensievere contacten en kennisuitwisseling tussen drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen in KNW (Koninklijk Ned. Waternetwerk).
  Zie jij meer mogelijkheden tot directe samenwerking?

 • Beste Mirjam,
  Dank voor je reactie. Je zegt het precies goed: de watersector denkt in ketens en niet in cirkels.
  Mbt jouw opmerking over dat drinkwaterbedrijven profiteren als afvalwater schoon wordt geloosd (of dat oppervlakte water kwaliteit goed wordt bewaakt en gehandhaaft): recent was er de casus met waterschap rivierenland en Dunea waar die afhankelijkheid weer bleek: Dunea kon door grote gifverontreinigingen lang geen water innemen.
  Ik zou heel graag – met collega experts in ‚nieuw organiseren’ een experiment doen waarin vakmensen die in een waterkringloop werkzaam zijn op een coöperatieve manier samenwerken (vakmanschap: wie het weet mag het zeggen), dus niet in een model.

 • Nog als toevoeging op mijn eerdere reply:

  Juist het toevoegen van industrie en / of consumenten in de waterkringloop maakt het compleet en interessant. Neem bijvoorbeeld een brouwerij – laten we zeggen Heineken in Zoeterwoude: zij nemen veel water in en staan hierdoor in nauw contact met waterbedrijven in de regio. Zij hebben ook een eigen afvalwaterzuivering en lozen dit gezuiverde water op oppervlakte water in de regio. Juist de gebruikers van water maken de cirkel compleet. En bovenstaand verhaal laat zien dat er vanuit een brouwerij nog meer waterkringlopen te maken zijn, waar toch weer dezelfde partijen bij betrokken zijn: maar wel weer andere professionals/vakmensen

 • Dit geldt denk ik vooral voor de hele voedsel- en (fris-)drankenindustrie.
  Gelukkig gebeurt er heel veel nieuws en experimenteels. Ik hoop zo dat al dat nieuwe snel de experimenteerstatus ontgroeit en op grote schaal gaat worden toegepast. Voorbeelden zijn er wel. Heel mooi vind ik bijvoorbeeld Pharmafilter: circulair denken in de praktijk! Verschillende ziekenhuizen zijn al geïnteresseerd in het systeem. Het is al in gebruik en tegelijkertijd wordt het verder ontwikkeld. Dat is de manier! Er is veel lef voor nodig om het zo aan te pakken.
  Ook in de nieuwbouw van kassen heeft de watercirkel ruim aandacht.

 • Mooi voorbeeld van bierbrouwer Bavaria: samenwerken met mede-watergebruikers / mede-waterkringlopers in de regio: http://www.zlto.nl/blog/100/Zo-nu-eerst-een

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>