De twee belangrijkste succesfactoren voor een duurzame organisatie

Als je aan een buitenstaander de vraag stelt waarom duurzaamheid binnen een organisatie niet van de grond komt zal vaak gezegd worden dat het belang van duurzaamheid niet gezien wordt of dat er geen geld voor is. Ik sprak deze week een studente die een onderzoek heeft gedaan heeft naar de belangrijkste barrières bij het invoeren van duurzaamheid binnen grote ondernemingen. Uit dat onderzoek bleek dat het niet gebrek aan middelen (geld) of gebrek aan bewustwording is, wat bedrijven tegenhoudt om voortvarend met duurzaamheid aan de slag te gaan.

De belangrijkste twee barrières om duurzaamheid  tot wasdom te laten komen binnen een organisatie zijn:

        • het niet in staat zijn  alle medewerkers van de organisatie te bereiken en te betrekken bij duurzaamheid 
        • geen commitment van de hoogste baas, de CEO, voor duurzaamheid

Als deze redeneringen omgedraaid worden, kunnen direct de belangrijkste succesfactoren voor een succesvolle transformatie naar een duurzame organisatie afgeleid worden.

 

De eerste belangrijke succesfactor is draagvlak voor duurzaamheid bij zoveel mogelijk medewerkers binnen het bedrijf. Duurzaamheid is niet iets wat je uitrolt binnen een organisatie. Het vraagt niet een projectmatige aanpak zoals bij bijvoorbeeld het vervangen van alle computers. En een communicatiecampagne sec blijkt ook niet voldoende. Breed draagvlak voor duurzaamheid vraagt  een attitudewijziging bij elke discipline in het bedrijf. En dat vraagt weer leiderschap, organiseren en overtuigen.

De tweede belangrijke succesfactor is een visionaire CEO. In het ideale geval is de CEO volledig doordrongen van het belang van duurzaamheid en handelt daar ook naar. Dit betekent dat de CEO duurzaamheid niet slechts ‘belangrijk’ vindt, maar dat hij een diepgeworteld besef heeft van het belang van duurzaamheid voor de toekomst van de organisatie. ‘Purpose’ is het woord dat hiervoor tegenwoordig voor gebruikt wordt. En daarnaast is het belangrijk dat de CEO beseft dat duurzaamheid veranderingen met zich mee brengt die de gehele organisatie raken. Een succesvolle CEO is een inspirerend leider en steunt de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid in de organisatie door dik en dun.

Deze succesfactoren komen vaak pas in tweede instantie boven water. Als de eerste successen zijn geboekt en het eerste enthousiasme wegebt is het zaak om door te pakken met het duurzaamheidsprogramma. Doe dit door de visie, het draagvlak en  het commitment binnen de organisatie onder te loep te nemen. En formuleer naar aanleiding van deze check concrete acties!

Worden deze barrières herkend? Kunnen jullie andere barrières noemen? Ik ben heel benieuwd en lees het graag in de reacties!

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *