Keuzestress bij duurzaamheidsacties? De next step is een stap terug!

Duurzaamheidsmanagers leiden vaak aan keuzestress. Er zijn heel veel ideeën voor activiteiten en projecten en alles doen is letterlijk te veel van het goede. Een voor de hand liggende actie is om criteria op te stellen om tot keuzes te komen. Tactisch en operationeel je programma verfijnen is natuurlijk geen verkeerde zaak.

Het is echter beter om,  voordat je start met een rationeel keuzeproces, een stap terug te doen naar de visie op duurzaamheid van de organisatie. Een goed geformuleerde visie geeft namelijk richting en maakt het maken van keuzes voor activiteiten makkelijker. Vooral als de visie met hulp van zoveel mogelijk mensen in de organisatie tot stand is gekomen is het een toetssteen en anker in één. Iets waar je altijd op terug kunt vallen.

Welke elementen zorgen ervoor dat de duurzaamheidsvisie een visie is die zinvol en werkbaar is en niet een ingelijste lege huls? Hieronder volgt een opsomming van essentiële elementen van een goede visie. Ik lees hier momenteel veel over en heb me gebaseerd op boeken *) die bij mij op de werktafel liggen.

  • Een visie heeft en geeft betekenis.Er wordt een kader geformuleerd dat voor iedereen helder is. In het geval van de duurzaamheidsvisie beantwoord het vragen als: Wat is onze maatschappelijke relevantie? Wat willen we bijdragen? Probeer de kern van de bedrijfsvoering te koppelen aan duurzaamheid. Ga op zoek naar een dienend perspectief en omschrijf hoe de organisatie zou moeten handelen zonder schadelijke impact te maken op aarde en maatschappij. Dit gaat een stap verder dan ‘wij willen klimaatneutraal zijn’.
  • Een visie heeft een concreet einddoel in zich. Zorg dat dit een gewaagd, uitdagend, opwindend en zelfs een beetje angstaanjagend doel is (Big Hairy Audicious Goal).
  • Een visie is verbindend. De visie is bij voorkeur via een breed proces in de organisatie tot stand gekomen. Wat zijn gezamenlijke doelen en waarden? Waar zit de bezieling en de ambitie die je met elkaar deelt? Wat  inspireert? Streef naar een gezamenlijk commitment.
  • Een visie geeft richting en zorgt voor beweging. De visie stuurt de activiteiten en zorgt ervoor dat keuzes makkelijker gemaakt worden.
  • Een visie draagt bij aan continue verbetering. Hoe kan jij en de organisatie bepalen of jullie de goede kant op gaan? Wat zijn criteria waarmee de activiteiten en de inspanningen beoordeelt worden?
Pak de huidige visie op duurzaamheid van je organisatie er nog eens bij. Komen alle bovengenoemde elementen aan bod?  Ga (nog een keer) met de organisatie in gesprek over de duurzaamheidsvisie. Doe dit trouwens ook met regelmaat als de visie naar tevredenheid is opgesteld.
En kijk vervolgens nog een keer naar de activiteiten en projecten die jullie van plan zijn. Leg deze naast de visie. Welke activiteiten dragen het meeste bij aan dat wat jullie je hebben voorgenomen?
*) Referenties: Ik heb de hoofdindeling aangehouden zoals gemeld in ‘Nieuw Europees Organiseren’, waarin weer verwezen wordt naar Kus de visie wakker van Hans van der Loo. Verder is er gebruikt gemaakt van elementen uit ‘Hoe krijg ik ze zover?’ (Waar staan we voor en waar gaan we voor?) en ‘Karmanomics’ (de intentieverklaring die explicieit en exclusief in het teken staat van de maatschappelijke dienstbaarheid van het bedrijf).
  • Karmanomics, Wat bedrijven van het boeddhisme kunnen leren, door Kees Klomp, uitgeverij Asoka
  • Nieuw Europees Organiseren, Organiseren op basis van Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen, door Jaap Jan Brouwer en Jaap Peters, uitgeverij van Duuren Management
  • Hoe krijg ik ze zover? Draagvlak zonder Dwang, door Jan van Setten, uitgeverij Business Contact

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *